EVIDENCIA PRACOVNEJ DOBY, ČERPANIE ABSENCIÍ
palma

Absencie

1,50 €
aktívny užívateľ / mesiac
Ikona hviezdičky
Povinný modul
V tomto povinnom module majú zamestnanci prístup k informáciám o svojej pracovnej dobe a môžu tu kedykoľvek požiadať o čerpanie absencie. Môžu využiť preddefinované typy (dovolenka, sick day, neplatené voľno, lekár, atď.), alebo si môžete vytvoriť svoje vlastné číselníky presne podľa potrieb Vašej firmy.

Každý zamestnanec má svoj individuálny fond, podmienky čerpania a schvaľovateľa, ktorému odchádza žiadosť na schválenie absencie.
Všetci ľudia vo firme tak získajú jednoznačný prehľad o tom, kto je v práci, kto je na dovolenke a kedy sa z nej vracia. Rovnako všetci získajú prehľad o ich vlastných absenciách a zostatkoch.

Pre účely spracovania miezd pozvite Vašu mzdovú účtovníčku priamo do aplikácie, alebo jej zašlite Excel s mesačným reportom. Ziskáte nielen reporty dovoleniek, ale taktiež report pracovnej doby a výkaz práce.
Ikona Funkcie

Funkcionality

hlavné VLASTNOSTI
 • Prehľadný dashboard pre zamestnancov
 • Schvaľovací workflow absencií
 • Monitorovanie ročných fondov absencií
 • Evidencia pracovnej doby
 • Webová a mobilná verzia pre vkladanie a schvaľovanie
 • Preddefinované i Vaše vlastné číselníky udalostí
 • Reporty pre manažérov a administrátorov
 • Integrácia s Google kalendárom
DETAIL FUNKCIONALITY

Všetci používatelia:

 • Dashboard absencií a pracovnej doby so základnými informáciami
 • Náhľad zostatkov absencií (sviatky, sick day atď.)
 • Nahľad na naplánované udalosti absencie v kalendári
 • Vloženie udalostí absencií cez webové a mobilné kalendáre
 • Vloženie poznámky k udalosti
 • Vloženie komentárov a "likov" k udalostiam vrámci detailu udalosti absencie
 • Označenie konkrétnych používateľov v komentári, ktorí následne obdžia notifikáciu
 • Vkladanie príloh k udalostiam
 • Mobilné, in-app a e-mailové notifikácie o schválení udalosti nadriadeným
 • Reporty všetkých udalostí a súhrnné reporty absencií
 • Report Kalendár pracovnej doby pre náhľad na fond pracovnej a odpracovanej doby

Manažér:

 • Náhľad na plánované udalosti absencie podriadených v kalendári
 • Schvaľovanie absencií podriadených prostredníctvom notifikácií, dashboardu, kalendára
 • Schválenie prostredníctvom vyhradenej obrazovky s možnosťou filtrovania udalostí
 • Rýchle schválenie všetkých čakajúcich udalostí jedným kliknutím
 • Komentáre k udalostiam vašich podriadených
 • Nahľad na reporty vašich podriadených s exportom do Excelu

Administrátor:

 • Konfigurácia dostupných udalostí formou číselníkov
 • Vytvorenie číselníkov udalostí absencie a pracovnej doby s možnosťou používať preddefinované šablóny
 • Definovanie vlastných jazykových prekladov názvov udalostí
 • Konfigurácia pracovnej doby všetkých používateľov
 • Možnosť povoliť, aby vybrané udalosti čerpali vybraní používatelia
 • Nastavenie zostatkov a jednotlivých fondov pre všetkých používateľov
 • Rýchle hromadné nastavenie zostatkov, fondov a povolení na čerpanie
 • Generovanie reportov všetkých čerpaných udalostí
 • Generovanie reportu zostatkov a súhrnu čerpania absencií
 • Generovanie kalendárneho reportu pracovnej doby
 • Generovanie Výkazu pracovnej doby
 • Export reportov do CSV, XML, XLS

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.