Ikona hviezdičky
Povinný modul
PLÁNOVANIE PRÁCE, SLEDOVANIE ČASU, ČASOVÉ VÝKAZY
Ikona sledovania času

Aktivity

4,00 €
aktívny užívateľ / mesiac
Modul Time Tracking slúži k evidencii odpracovaného času zamestnancov a externých spolupracovníkov. Zadávanie začiatku a konca práce je pre používateľov veľmi jednoduché a je možné ho uskutočniť z webového prehliadača i mobilného telefónu.

Evidencia odpracovaného času je flexibilne konfigurovateľná, takže používateľom môžete pri zadávaní poskytnúť presne toľko voľnosti, koľko potrebujete. Niektoré činnosti môžete vyžadovať vykazovať výhradne zadávaním začiatku a konca práce, zatiaľ čo iné môžete umožniť zadávať v kalendári a spätne.
Time Tracking je aktuálne plne integrovaný s evidenciou zamestnancov, ich pracovnou dobou, absenciami a dochádzkou. Všetky dáta ústia do prehľadného dashboardu a reportov, v ktorým môžete mimo iné porovnať reálne odpracovanú dobu oproti plánu, náklady a výnosy, a sledovať efektivitu pracovníkov.

Všetci používatelia majú vlastný prehľad, manažéri nahliadajú taktiež na výkaz práce svojich podriadených. Aktivity je možné merať nie len v reálnom čase, ale taktiež plánovať do budúcna.
Podrobné sledovanie času
Príďte sa pozrieť, ako funguje naše sledovanie času a s čím vám môže pomôcť
ďalšia šípka doprava
Mesačný kalendár aktivít s časovým sledovaním
Ikona Funkcie

Funkcionality

hlavné VLASTNOSTI
 • Zadávanie začiatku a konca práce na počítači a na mobile
 • Kalendár na zadávanie aktivít dopredu a spätne
 • Definícia nákladovej a fakturačnej čiastky za hodinu práce
 • Flexibilné číselníky aktivít a ich kategorizácia
 • Samostatná rola Plánovača aktivít
 • Plánovanie smien
 • Možnosť schváliť udalosť manažérom
 • Náhľad manažérov na aktivity podriadených
 • Dashboard a prehľadné reporty
DETAIL FUNKCIONALITY

Všetci používatelia:

 • Interaktívny kalendár aktivít
 • Integrovaný kalendár aktivít (dochádzka, neprítomnosť, pracovná doba a iné zdroje)
 • Zadanie time trackingu prostredníctvom mobilného telefónu
 • Zadanie time trackingu prostredníctvom webovej aplikácie
 • Ukončenie time trackingu
 • Zadanie aktivity do kalendára dopredu a spätne
 • Kategorizácia aktivity merania time trackingom
 • Zmena začiatku a konca aktivity potiahnutím v kalendári
 • Vloženie poznámky k aktivitám
 • Vloženie komentárov k aktivite (protokol, dokumentácia, odkaz,..)
 • Vloženie prílohy k aktivitám
 • Náhľad na plánované aktivity nadchádzajúcich dní v dashboarde
 • Náhľad odpracovanej doby za posledných 6 mesiacov v grafe
 • Náhľad reportu – jednotlivé aktivity time trackingu
 • Náhľad reportu - zhrnutie aktivít, porovnanie s fondom pracovnej doby
 • Náhľad reportu - kalendár aktivít, porovnanie s fondom pracovnej doby

Manažér:

 • Náhľad na interaktívny kalendár a integrovaný kalendár svojích podriadených
 • Pridanie komentára k aktivite
 • Pridanie prílohy k aktivite
 • Nahľad na reporty vašich podriadených s exportom do Excelu

Administrátor:

 • Skrytie modulu vybraným používateľom
 • Skrytie time trackingu pre celú spoločnosť
 • Úprava aktivít všetkých používateľov
 • Vytváranie nových číselníkov aktivít
 • Nastavenie číselníku aktivity pre time tracking - nepovolený time tracking, povolený time tracking, vyžadovaný time tracking
 • Správa kategórií aktivít meraných time trackingom
 • Povolenie čerpania aktivít vybraným používateľom
 • Nastavenie hodinovej fakturačnej ceny pre každú aktivitu
 • Nastavenie hodinovej nákladovej ceny pre každú aktivitu
 • Definícia vlastných farieb aktivít, ktoré sa premietnu do kalendárov a akčných tlačítok
 • Definovanie vlastných jazykových prekladov názvov aktivít
 • Generovanie reportu aktivít
 • Generovanie reportu súhrnu aktivít vrátanie porovnania s fondom pracovnej doby
 • Generovanie kalendárneho reportu aktivít
 • Export reportov do CSV, XML, XLS

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.