Ikona hviezdičky
Povinný modul
Správa aktív s ERM WORKFLOW WORK
Ikona aktív

Pomôcky

1,00 €
aktívny užívateľ / mesiac
Modul uľahčuje evidenciu pracovných pomôcok, s ktorými pracujú jednotliví zamestnanci. Užívateľ so špeciálnou rolou priraďuje týmto zamestnancom jednotlivé pomôcky. Každé priradenie pomôcky spustí workflow, v rámci ktorého dôjde k potvrdeniu prijatia pomôcky.

Tento modul prináša do pracovných pomôcok absolútny prehľad a poriadok. V situácii, keď ľudia čoraz častejšie pracujú z home office, je pre firmu dôležité mať majetok konsolidovaný a zároveň poskytnúť svojim zamestnancom prehľad toho, čo im bolo pre výkon zamestnania zverené.
Všetky dáta o potvrdení prevzatia pomôcky sú jednoducho dostupné v prehľadných zostavách, a každá operácia s pomôckou je zaznamenávaná do nezmeniteľného audit logu.

Používateľ potvrdí prevzatie pomôcky svojim písaným elektronickým podpisom a sekundárne ho opatrí aj kryptografickým odtlačkom prsta. Podpis spĺňa parametre EÚ nariadenia eIDAS a je tak právne vymáhateľný. Preto sa spoločnosť aj zamestnanec môžu spoľahnúť na skutočnosť, že stav zodpovedá realite.
Ikona Funkcie

Funkcionality

hlavné VLASTNOSTI
 • Náhľad užívateľa na jeho pomôcky
 • Notifikácia pri prevzatí a odmietnutí pomôcky
 • Náhľad manažéra tímu na pomôcky jeho podriadených
 • Špecializovaná rola Správca pomôcok
 • Kategorizácia, užívateľsky definovateľné vlastné polia
 • Písomný podpis pri potvrdení prevzatia pomôcky v súlade s EÚ nariadením eIDAS o platnosti elektronického podpisu
 • Kryptografický odtlačok potvrdenia prevziatia
 • Prehľadný dashboard
 • Audit log
DETAIL FUNKCIONALITY

Administrátor:

 • Skrytie modulu vybraným používateľom
 • Priradenie roly Správcu pomôcok vybraným užívateľom
 • Vytváranie, editácia a správa pomôcok
 • Import pomôcok z Excelu
 • Vytvorenie a správa vlastných polí pomôcok
 • Priradenie pomôcky užívateľovi
 • Náhľad na všetky pomôcky a stav ich prevzatia
 • Pripomienka prevzatia pomôcky užívateľovi
 • Náhľad na audit log všetkých pomôcok

zamestnanec:

 • Náhľad na pridelené pomôcky
 • Prijatie / odmietnutie prevziatia pomôcky - z e-mailovej notifikácie, dashboardu a sekcie Pomôcky

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.