Ikona hviezdičky
Povinný modul
EVIDENCIA DOCHÁDZKY CEZ MOBIL, TERMINÁL I POČÍTAČ
Ikona dochádzky

Dochádzka

1,00 €
aktívny užívateľ / mesiac
Zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov je možné vykonať prostredníctvom jednoduchej webovej alebo mobilnej aplikácie, alebo aj pomocou hardvérových terminálov s bezkontaktnými kartami. Ku každému príchodu a odchodu je možné písať komentáre a vkladať prílohy, ktoré sú viditeľné pre ostatných členov týmu.

Modul dochádzka nadväzuje na evidenciu pracovnej doby. Ponúka flexibilne definovateľné číselníky udalostí, pomocou ktorých je možné rozlišovať rôzne typy odchodov (koniec smeny, lekár, pochôdzka, atď.)
Manažéri tímov môžu asistovať svojim podriadeným s editáciou ich dochádzky, a môžu nahliadať do komplexných, ale veľmi prehľadných reportov.

Dochádzka môže byť taktiež vyplňovaná úplne automaticky na základe aktívneho skenovania vnútornej podnikovej siete.
Ikona Funkcie

Funkcionality

hlavné VLASTNOSTI
 • Webové a mobilné rozhranie
 • Evidencia odchodov mimo prácu a pochôdzky
 • Flexibilné číselníky udalostí dochádzky
 • Voliteľný hardvérový terminál s čipmi
 • Voliteľne automatizovaná dochádzka generované sledovaním vnútornej počítačovej siete
 • Prehľadné reporty pre manažérov
 • Dashboard s aktuálnymi údajmi o dochádzke pre všetkých
 • Používateľské komentáre k príchodom a odchodom vrátane príloh
DETAIL FUNKCIONALITY

Všetci používatelia:

 • Interaktívny kalendár dochádzky
 • Integrovaný kalendár dochádzky (dochádzka, absencie, pracovná doba a iné zdroje)
 • Zadávanie udalostí dochádzky - príchodu / odchodu / odchodu na pracovnú pochôdzku
 • Zadanie udalosti dochádzky cez mobilný telefón
 • Zadanie udalosti dochádzky prostredníctvom webovej aplikácie
 • Zadanie udalosti dochádzky prostredníctvom terminálu a karty alebo čipu
 • Doplnenie chýbajúceho odchodu z predchádzajúceho pracovných dňa
 • Vloženie poznámky k udalosti
 • Komentár k udalostiam (poznámka, vysvetlenie atď.)
 • Vloženie prílohy k udalostiam (napr. lekárske osvedčenie)
 • Generovanie tokenu pre dochádzku generovanú na základe aktivity na sieti
 • Náhľad odpracovanej doby za dnešný deň a aktuálny mesiac
 • Náhľad odpracovanej doby za posledných 6 mesiacov v grafe
 • Náhľad reportu - jednotlivé udalosti
 • Náhľad reportu - zhrnutie odpracovanej doby, porovnanie s fondom pracovnej doby
 • Náhľad reportu - kalendár odpracovanej doby, porovnanie s fondom pracovnej doby

Manažér:

 • Náhľad na interaktívny kalendár a integrovaný kalendár svojích podriadených
 • Pridanie komentára k udalosti (napr. odpovedanie na ospravedlnenku podriadeného)
 • Pridanie prílohy k udalosti
 • Úprava začiatku a konca udalosti dochádzky svojich podriadených
 • Uzavretie segmentu dochádzky podriadeného, keď nezadal odchod
 • Nahľad na reporty vašich podriadených s exportom do Excelu

Administrátor:

 • Skrytie modulu vybraným používateľom
 • Úprava udalostí dochádzky všetkých používateľov
 • Vytváranie nových číselníkov udalostí dochádzky pre vlastnú kategorizáciu typu odchodu
 • Definícia vlastných farieb udalostí, ktoré sa premietnu do kalendárov a akčných tlačítok
 • Definovanie vlastných jazykových prekladov názvov udalostí
 • Generovanie reportu udalostí dochádzky
 • Generovanie reportu súhrnu dochádzky vrátanie porovnania s fondom pracovnej doby
 • Generovanie kalendárneho reportu dochádzky
 • Export reportov do CSV, XML, XLS

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.