Ikona hviezdičky
Povinný modul
PLÁNOVANIE ROZVOJA ZAMESTNANCOV
Ikona aplikácie Compatency

Kompetenčný model

Vyvinuli sme svetovo unikátnu aplikáciu pre digitalizáciu a automatizáciu kompetenčného modelu vo firmách. S jej pomocou môžete vytvárať svoje vlastné stromy kompetencií a tie následne namapovať na konkrétnych zamestnancov a ich jednotlivé firemné roly.

Zamestnanci prechádzajú sebahodnotením s využitím otázok a hodnotiacich kritérií definovaných pre každý kompetenčný model. Po vložení hodnotenia nadriadeným dochádza k porovnaniu oboch hodnotení a naplánovaniu ďalších krokov.
Vďaka integrácii s modulom Checklisty môžete na základe výstupov z kompetenčného modelu zostavovať vzdelávacie plány.

Tento modul je samostatná časť aplikácie, ktorá z počiatku vyžaduje zaškolenie, správnu konfiguráciu a nadviazanie na interné procesy. Preto na rozdiel od zvyšku aplikácie odporúčame zavedenie modulu s nami najprv prediskutovať. Pre predvedenie a následnú implementáciu modulu nás prosím kontaktujte.
Ikona Funkcie

Funkcionality

hlavné VLASTNOSTI
 • Definícia vlastných zložiek kompetečných stromov
 • Zostavenie vlastných stromov kompetencií
 • Priradenie kompetenčných modelov zamestnancom
 • Sebahodnotenie zamestnancov, hodnotenie manažérom
 • Hodnotiace stretnutie
 • Plánovanie vzdelávania
DETAIL FUNKCIONALITY

Administrátor:

 • Zostavenie kompetenčných modelov
 • Štvorúrovňový modeling kompetencií
 • Detailné prideľovanie váh na všetkých úrovniach modelu
 • Návrh rozvojových oblastí v nadväznosti na výsledky hodnotenia prideleného modelu
 • Priestor pre poznámky a komentáre zamestnanca, manažéra aj personalistov

Manažér:

 • Náhľad na dáta, možnosť vyhodnocovania v grafoch
 • Dáta ako podklad pre kontinuálny rozvoj podriadených

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.