Evidencia zamestnancov a spolupracovníkov

Evidencia zamestnancov

1,00 €
aktívny užívateľ / mesiac
Ikona hviezdičky
Povinný modul
Získate kompletnú evidenciu zamestnancov, vrátane možnosti vkladania vlastných polí a pripomienok. Administrátori tu nastavujú tímy, ich čleonov, manažérov a supervisorov. Všetci užívatelia majú náhľad na svoje dáta v súlade s GDPR.

V základnom module sa taktiež nastavujú parametre spoločnosti, akými sú aktívne moduly, ich viditeľnosť pre jednotlivých užívateľov, platobné údaje a mnoho ďalších vecí. Konfiguráciu zvládnete sami, alebo Vám radi pomôžeme.
V tomto module je veľa užitočných drobných funkcií, ako napríklad Schránka dôvery, Meranie nálady vo firme, ako aj Stránky, pomocou ktorých môžete vytvárať intranetové stránky s dôležitými informáciami pre vašich ľudí.

Pre rýchlu komunikáciu o personalistických témach môžete využiť online chat. Užívateľom, ktorí práve nie sú online, systém pošle automatickú správu na e-mail.
Ikona Funkcie

Funkcionality

hlavné VLASTNOSTI
 • Evidencia zamestnancov, vrátane vlastných polí a pripomienok s notifikáciami, používateľské role
 • Vytvorenie a zdieľanie firemnej tímovej štruktúry (orgchart)
 • Interný telefónny zoznam s ukážkou dostupnosti ľudí
 • Schránka dôvery, Meranie nálady vo firme, Vnútrofiremné stránky
 • Textový chat s online statusom používateľov.
 • Informácie o spoločnosti, platobné údaje, faktúry
 • Vlastné číselníky - štítky, kategórie, lokality
 • Integrácia s Google Workspace
DETAIAL FUNKČNOSŤ PODĽA ROLÍ POUŽÍVATEĽA

Všetci používatelia:

 • Zmena hesla pre vstup do aplikácie
 • Náhľad na svoje osobné údaje
 • Úprava základných kontaktných informácií
 • Zmena vlastnej fotografie
 • Náhľad na tímovú štruktúru
 • Interný telefónny zoznam
 • Online chat
 • Zmena jazyka aplikácie (čeština, slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština)
 • Prepojenie s Google kalendárom
 • Náhľad na osobný audit log
 • Prístup k online nápovede, živej podpore a knowledgebase
 • Nastavenie poradia stĺpcov v prehľadoch, filtroch, zoraďovanie
 • Uloženie a následné zobrazenie vlastných pohľadov na reporty

Manažér:

 • Náhľad na osobné údaje svojich podriadených

Administrátor:

 • Nastavenie detailov spoločnosti
 • Nastavenie aktívnych modulov
 • Nastavenie viditeľnosti modulov pre všetkých používateľov
 • Správa používateľov vrátane rozšírených osobných údajov
 • Správa používateľských rolí
 • Správa tímov v org charte
 • Správa viditeľnosti modulov pre jednotlivých používateľov
 • Správa a priradenie globálnych štítkov
 • Správa a priradenie vlastných polí pre používateľov a tímy
 • Nastavenie fakturácie platobnej karty
 • Náhľad a stiahnutie faktúr vo formáte PDF
 • Náhľad na audit log celej spoločnosti
 • Náhľad na kontrolnú obrazovku, ktorá kontroluje správnosť nastavení aplikácie
 • Management straveniek

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.