Ikona hviezdičky
Povinný modul
ZOZNAMY ÚLOH PRE ĽUDSKÉ ZDROJOV
Ikona kontrolných zoznamov

Checklisty

1,50 €
aktívny užívateľ / mesiac
Modul Checklisty slúži na vytváranie opakovateľných zostáv úloh, ktoré následne spúšťajú poverení užívatelia. Oproti jednoduchému zoznamu úloh si Checklisty kladú za cieľ predovšetkým zachytenie procesov, a ich opakovanie.

Checklistov môžete mať mnoho - napríklad pre onboarding zamestnancov, vzdelávanie, aj ukončenie pracovného pomeru. Funkcionalita je prepojená s modulom Dokumenty a Pomôcky.
Príklad použitia: pre zamestnanca nastupujúceho na pozíciu obchodného zástupcu je vždy nutné splniť určitú sadu úloh - od prípravy počítača, cez podpis dokumentov alebo zaobstarania fotografie do Sloneeka. Všetky tieto úlohy môžete mať vopred pripravené a v okamihu nástupu zamestnanca na pozíciu už len spustíte patričný checklist.
Zostavovač šablón kontrolného zoznamu
Ikona Funkcie

Funkcionality

hlavné VLASTNOSTI
 • Vopred definovateľné zostavy úloh
 • Primárne úlohy checklistov sú priradené užívateľovi, ktorého sa checklist týka - napríklad nastupujúci sales manažér alebo odchádzajúci zamestnanec.
 • Sekundárne úlohy checklistov sú definované pre konkrétnych užívateľov - typicky IT Manager, Office Manager, HR Manager
 • Všetci užívatelia majú prehľadný zoznam úloh, ktorým sa majú za úlohu venovať.
 • V okamihu dokončenia všetkých úloh checklistu je užívateľ, ktorý checklist spustil informovaný o dokončení celého checklistu
DETAIL FUNKCIONALITY

Všetci používatelia:

 • Náhľad na moje úlohy
 • Presun úlohy do ďalšieho stavu
 • Dokončenie úloh
 • Vytvorenie a spustenie checklistu (ak je to povolené pre všetkých)
 • Vloženie prílohy (súboru) do checklistu
 • Príjem notifikácií– užívateľovi je priradená úloha
 • Príjem notifikácii - iný užívateľ dokončil moju úlohu
 • Príjem notifikácií- môj checklist je kompletne dokončený

Manažér:

 • Náhľad na úlohy a ich plnenie mojimi podriadenými

Administrátor:

 • Nastavenie toho, či checklisty vytvárajú iba administrátori alebo všetci
 • Vytvorenie checklistov
 • Spustenie checklistov
 • Správa, editácia a odstránenie checklistov
 • Správa, editácia a odstránenie úloh
 • Náhľad na audit log checklistov

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.