Pre koho je Sloneek určený?

Startupy

Na trhu pôsobíme viac ako 7 rokov, pritom si však stále udržiavame startupového ducha. Sme transparentní, máme jednoduchú riadiacu hierarchiu, evidujeme a riešime len to, čo nám skutočne pomáha alebo čo vyžaduje legislatíva.
Či už prevádzkujete modernú kaviareň, alebo ste technologická firma, Sloneek Vám zabezpečí presne to, čo potrebujete, za rozumnú cenu, a v krásnom grafickom prevedení.
Fotografia štartového tímu
Ikona pracovnej doby

Evidencia pracovnej doby

Potrebujete mať jednoduchý prehľad odpracovanej doby Vašich kmeňových zamestnancov, aby ste mali podklad pre mzdy a prípadnú kontrolu úradov. Sloneek automaticky generuje výkaz pracovnej doby na základe nastavenej pracovnej doby každého zamestnanca a jeho schválených absencií.
Ikona sledovania času

Time tracking

Ak aj Vy spolupracujete s freelancermi, potrebujete mať jednoduchý nástroj, pomocou ktorého si môžu títo freelanceri zapisovať čas, ktorý im následne budete preplácať. To všetko za zlomok ceny porovnateľných zahraničných riešení. Ak potrebujete udalosti exportovať do iného systému, máme dobre popísané API, ktoré Vám to jednoducho umožní. To isté platí aj pre zápis reportovanej práce.
Ikona aplikácie Shelter

Poriadok

Určite používate mnoho cloudových služieb, úložísk a nástrojov pre spoluprácu. My tiež. Aj napriek tomu sme zistili, že nie je na trhu mnoho nástrojov, ktoré by nám pomáhali udržiavať poriadok v záväzných dokumentoch a používaných pracovných pomôckach. Preto sme vyvinuli moduly Pomôcky a Dokumenty. S nimi presne viete, kto podpísal a kto nepodpísal daný dokument, ktorí zamestnanci majú pridelené pracovné pomôcky a v akom sú stave.
Ikona aplikácie Avatar

Plánovanie smien

Možno držíte pohotovosť, alebo všeobecne potrebujete mať konkrétnych ľudí alokovaných na konkrétne činnosti. Preto je tu modul Aktivity, v ktorom môžu používatelia s rolou Plánovač naplánovať prácu ostatným.
finančná kalkulácia
 • Základ + Absencie (2,50 €)
 • Time tracking (4,00 €)
 • Aktivity (1,00 EUR)
7,50 €
aktívny užívateľ / mesiac
Úplne bez fixných nákladov!

Výroba

Sme si vedomí toho, že veľké výrobné podniky majú svoje robustné ERP riešenia. Ak ste však štíhla výrobná firma postavená na moderných technológiách a flexibilnom prístupe k personalistickej agende, Sloneek Vám môže veľmi rýchlo pokryť potreby, za zlomok času a ceny komplexných riešení.
Fotografia pracovníka
Ikona dochádzky

Príchody a odchody

Vyvinuli sme unikátne riešenie pre zadávanie dochádzky, ktoré je možné používať cez webové rozhranie, na mobile aj tablete, používať môžete tiež hardvérový terminál s čítačkou bezkontaktných kariet. Akokoľvek potrebujete zaznamenať skutočnosť, že sa zamestnanec dostavil do práce, Sloneek to vie.

Ako jediní na trhu ponúkame tiež možnosť zaznamenávať dochádzku úplne bez zásahu zamestnancov. Stačí, aby do práce nosili svoj mobilný telefón, ktorý sa automaticky cez WI-FI pripojí k Vašej vnútornej sieti, a naše zariadenia na základe vyhodnotenia aktivity na sieti automaticky zapíše do Sloneeka príchody a odchody.

Pripravujeme aj dochádzku postavenú na biometriI tváre, pretože vieme, že siahať na tlačidlá je v dnešnej vírusovej dobe absolútne out 🙄.
Ikona sledovania času

Compliance

Vo výrobe viac než kde inde je potreba mať "v poriadku papiere". Zvlášť v personalistickej agende je nutné mať jednoznačné potvrdenie o prečítaní a súhlase s vnútornými smernicami, s čím Vám pomôže modul Dokumenty. V jeho rámci si vytvoríte sady dokumentov, ktoré budú novo prichádzajúcich kolegov automaticky vyzývať na prečítanie, a potvrdenie s podpisom.
Ikona zámku

Vstup do strážených zón

Rovnaký modul, a teda za jednu cenu, môžete použiť tiež pre zaistenie bezpečnej prevádzky výrobných zón a strojov. Dochádzkový terminál totiž môže registrovať tiež príchody a odchody v rámci Vašich priestorov a definovanej pracovnej doby.
Okrem toho poskytujeme REST API, cez ktoré môžete dochádzkové udalosti zapisovať aj čítať, a nadviazať na ne ďalšie procesy vnútri Vašej výrobnej haly.
Ikona aplikácie Avatar

Dovolenky

Chápeme, že je výrobná firma viazaná dostupnosťou svojich výrobných zdrojov, a dovolenky je teda potrebné plánovať s predstihom. Sloneek Vám umožní naplánovať dovolenky pre celú firmu. Každý zamestnanec bude mať svoj prehľad dovoleniek a v prípade, že bude potrebovať zmeniť termín, tak môže urobiť priamo cez intuitívny kalendár. Pre firmy, v ktorých ľudia robotníckych profesií nie sú kamaráti s počítačom, umožňuje Sloneek žiadať o dovolenku prostredníctvom zástupcu - napríklad majstra alebo vedúceho smeny.
finančná kalkulácia
 • Základ + Absencie (2,50 €)
 • Dochádzka (1,00 €)
 • Dokumenty (1,00 €)
 • K tomu jeden dochádzkový terminál (500 € / rok)
4,50 €
aktívny užívateľ / mesiac
Bezkontaktné karty zahrnuté v cene dochádzkového terminálu.
Úplne bez fixných nákladov!

Vzdelávacie inštitúcie

Školy, škôlky, aj detské skupiny môžu využiť flexibilitu Sloneeka pre vyriešenie mnohých agend vzťahujúcich sa ako k pedagógom, tak pomocnému personálu a 🎓 študentom.
Fotografia triedy
Ikona kalendára

Dochádzka pre zamestnancov aj študentov

Sloneekova dochádzka patrí k najflexibilnejším na trhu a jej aktuálne nasadenie v mnohých vzdelávacích inštitúciách potvrdzuje, že je pre nich vhodná. Pomocou modulu Dochádzka je veľmi ľahké zadávať príchody a odchody - máme pre to veľa možností, napríklad terminál a čipové karty, webovú aj mobilnú aplikácie, alebo tiež najmodernejšie plne automatické zaznamenávanie dochádzky pomocou skenovania počítačovej siete inštitúcie.

Rovnaký modul Dochádzka možno s úspechom použiť i pre monitoring dochádzky študentov, alebo napríklad členov detských skupín. Často tento typ dochádzky vyžadujú poskytovatelia dotácií na vzdelávacie zariadenia.
Ikona Dokumenty

Evidencia pôžičiek

V Sloneekovi môžete evidovať pôžičky najrôznejšieho vybavenie, vrátane kníh. Sloneek spolupracuje s bežnými čítačkami čiarových kódov, takže pomocou modulu Pomôcky môžete zo Sloneeka v priebehu pár okamihov urobiť nástroj pre Vašu školskú knižnicu.
Absencia ikony

Ospravedlnenie neprítomnosti žiakov

Modul Aktivity môže byť použitý aj pre zaznamenávanie ospravedlneniek žiakov. V takom prípade sú rodičom pridelené prístupové údaje do aplikácie, kde v prehľadnom kalendári module Aktivity vytvoria udalosť, ktorá bude ihneď zdieľaná so zodpovedajúcim triednym učiteľom alebo vedúcim skupiny. Ten danú udalosť môže schváliť a poskytnúť tak rodičom spätnú väzbu o prijatí ospravedlnenky. K týmto elektronickým ospravedlnenkam je možné pripojiť tiež komentáre a súbory - napríklad potvrdenie od lekára.
Ikona konferenčného hovoru

Konferenčné hovory

Sloneek je úplne pripravený pre online výučbu. V rámci aplikácie môžete vytvárať miestnosti pre konferenčné hovory, v ktorých môže prebiehať výučba. Na rozdiel od mnohých konkurenčných platforiem Sloneek ponúka všetkým užívateľom pohľad na to, kto je v akej virtuálnej miestnosti - úplne rovnako, ako keby ste otvorili dvere triedy a nahliadli dovnútra.

Každý užívateľ môže vytvoriť verejnú miestnosť, do ktorej možno pozvať používateľa i mimo vašej organizácie, napríklad za účelom prednášky externého lektora.
finančná kalkulácia
 • Základ + Absencie (2,50 €)
 • Aktivity (1,00 EUR)
 • Pomôcky (1,00 €)
 • Konferenčné hovory (1,00 €)
 • K tomu jeden dochádzkový terminál (500 € / rok)
5,50 €
aktívny užívateľ / mesiac
Školám ponúkame možnosť individuálnych zliav podľa plánovaného využitia modulov.
Bezkontaktné karty zahrnuté v cene dochádzkového terminálu.
Úplne bez fixných nákladov!

Neziskové organizácie

Pre neziskové organizácie sme v spolupráci s v TechSoup pripravili špeciálnu ponuku so zľavou 40%. Kontaktujte nás pre viac podrobností. Za mimoriadne výhodné podmienky poskytujeme neziskovým organizáciám perfektný nástroj pre organizáciu personalistiky. Sme radi, že aj my môžeme aspoň trochu pomáhať.
Fotografia vyvýšených rúk
Ikona pracovnej doby

Pracovná doba a absencie

V neziskovkách najčastejšie vídame pravidelné úväzky, ktoré možno ľahko v Sloneekovi jednoducho definovať a mať tak v kombinácii s evidenciou a schvaľovaním absencií okamžite pripravený výkaz pracovnej doby ako najdôležitejší podklad pre mzdy.
Ikona sledovania času

Time tracking

Ak pracujete projektovo a zapájate do týchto svojich projektov aj externých, lokálnych, či medzinárodných spolupracovníkov, môžete ich odpracovaný čas vykazovať pomocou time tracking, ktorý je súčasťou modulu Aktivity. V tomto module možno tiež plánovať smeny a vykazovať odpracovaný čas pomocou timesheetov. Za jednu cenu získavate dvojnásobne silný nástroj.
Ikona aplikácie Shelter

Evidencia pracovných pomôcok

Poriadok robí priateľov a pri odovzdávaní a evidencii drahých pracovných pomôcok to platí dvojnásobne. Sloneek umožňuje kompletnú digitalizáciu odovzdávacích protokolov a evidenciu drobného majetku. Prijatie pomôcky je potvrdené digitálnym podpisom príjemcu, poverení správcovia majetku majú kompletné prehľady o tom, kto má akú pomôcku, ako je stará a v akom stave sa nachádza.
Ikona podpisovania dokumentu

Podpisovanie dokumentov

Realita neziskového sektora je často spojená s byrokraciou. Radi by sme prispeli k jej zníženiu modulom Dokumenty, ktorý okrem compliance funkcie umožňuje tiež podpisovanie dokumentov internými spolupracovníkmi i externými osobami, ktoré nemajú v aplikácii vytvorený účet.
finančná kalkulácia
 • Základ + Absencie (2,50 €)
 • Aktivity + Sledovanie času (4,00 EUR)
 • Pomôcky (1,00 €)
 • Dokumenty (1,00 €)
ZĽAVA TechSoup 40%
4,25 €
aktívny užívateľ / mesiac
Cena po zľave a pri platbe na rok vopred.
Úplne bez fixných nákladov!

e-shopy a e-Commerce

V segmente e-shopov je Sloneek veľmi populárny a to z dobrého dôvodu. Poskytuje všetky funktionality, ktoré malé a stredné firmy prevádzkujúce e-shopy v oblasti personalistiky potrebujú. Sami sme webový vývojári, takže máme k e-commerce blízko nielen technológiami, ale aj mentalitou.
Fotografia nákupného košíka
Ikona sledovania času

pracovná doba

Sloneek dokáže pracovnú dobu evidovať veľmi flexibilne. V aplikácii možno vytvárať rôzne schémy pracovného času zamestnancov presne podľa potreby aktuálnej predajnej sezóny. Jednoducho tak môžete evidovať pracovný čas pre slabšie aj naopak exponované mesiace.
Ikona kalendára

Absencie

Pomocou Sloneeka sa môžu kmeňoví zamestnanci, externisti aj agentúrni zamestnanci najrýchlejšou cestou ospravedlňovať z neprítomnosti. Pritom všetko dokonale funguje z webového prehliadača i mobilného telefónu. Vy si tak môžete rýchlo urobiť predstavu o dostupnosti Vašich ľudí a môžete adekvátne tomu naplánovať smeny.
Ikona aplikácie PLanning

Aktivity

Modul Aktivity môžete využiť flexibilne ako pre plánovanie zmien do budúcnosti, tak k evidencii a vykazovaniu odpracovaného čas pomocou time tracking-u (zaznamenávanie začiatku a konca určitej vykazovanej činnosti). Za zlomok ceny zahraničných riešení tak môžete používať silný nástroj pre kompletné vedenie plánovacej agendy. Pre segment e-commerce v rámci Aktivít do budúcna plánujeme vyvinúť aj veľmi špecifické funkcie, ktoré všetci prevádzkovatelia privítajú. 
Ikona prenosného počítača

Pomôcky

Ak potrebujete naozaj jednoducho odovzdať pracovné pomôcky svojim kolegom, a radšej sa chcete vyhnúť papierovým odovzdávacím protokolom a excelovským tabuľkám majetku, Sloneek poskytuje veľmi elegantné, bezpečné a užívateľsky príjemné prostredie pre evidenciu a workflow odovzdávania firemných pomôcok. To všetko za použitia právne vymáhateľných technológií.
finančná kalkulácia
 • Základ + Absencie (2,50 €)
 • Aktivity (1,00 EUR)
 • Pomôcky (1,00 €)
4,50 €
aktívny užívateľ / mesiac
Úplne bez fixných nákladov!

Stavebníctvo

Pre stavebníctvo je Sloneek ideálnym doplnkom pre evidenciu odpracovanej doby jednotlivých robotníkov na konkrétnych projektoch. Naša dochádzka je veľmi jednoduchá a hlavne plne mobilná, takže umožňuje zadávať príchody a odchody aj v teréne. Konateľom firiem prináša Sloneek tiež viac pokoja v podobe digitalizácie a podpisovania dokumentov, stráženia zákonných nárokov a v neposlednom rade v evidencii pracovných pomôcok.
fotografia inžiniera
Ikona sledovania času

Evidencia dochádzky robotníkov

Robotníci zapisujú svoju dochádzku - príchody, pauzy a odchody na každú jednotlivú stavbu, ktorú si môžete v aplikácii založiť. Vďaka tomu budete mať prehľad nielen o odpracovanej dobe každého pracovníka, ale aj informácie o čase strávenom na jednotlivých stavbách, čo môžete rovno použiť ako podklad pre mzdy alebo fakturáciu zákazníkovi. Dochádzku si pracovníci zaznamenávajú buď pomocou vlastného telefónu, alebo pomocou mobilného terminálu, ktorý môžete mať napríklad v podobe lacného tabletu s pripojením 3G.
Ikona aplikácie Shelter

Dokumenty a zákonné nároky

Iste potrebujete mať pod kontrolou aj zákonné nároky, ako sú splnené školenia BOZP, školenia vodičov a ďalšie profesijné skúšky. Sloneek umožňuje kompletnú digitalizáciu podpisovania dokumentov a evidenciu zákonných i všetkých iných nárokov na pracovníkov.
Ikona aplikácie PLanning

Pracovná doba a voľno

Svojim robotníkom môžete naplánovať pracovnú dobu aj ich alokáciu na konkrétne stavby. Ak máte zamestnancov, ktorí čerpajú tiež dovolenku a ďalšie typy voľna, sa Sloneekom môžete celú agendu žiadostí, schvaľovaní a prehľadov o zostatkoch elegantne digitalizovať a mať neustály prehľad.
Ikona zámku

Stráženie drahého vybavenia

Ak pracovníkom zverujete drahé vybavenie, ako sú autá, rezačky, laserové meradlá, potom môžete mať pomocou Sloneeka všetky tieto pomôcky pod kontrolou. Namiesto papierových odovzdávacích protokolov sa všetky záznamy ukladajú digitálne, a to vrátane digitálneho odovzdávacieho protokolu opatreného digitálnym podpisom pracovníka.
finančná kalkulácia
 • Základ + Absencie (2,50 €)
 • Dochádzka (1,00 €)
 • Pomôcky (1,00 €)
 • Dokumenty (1,00 €)
5,50 €
aktívny užívateľ / mesiac
Úplne bez fixných nákladov!

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.