Pro koho je Sloneek určen?

Startupy

Na trhu působíme více než 7 let, přitom si však stále udržujeme startupového ducha. Jsme transparentní, máme jednoduchou řídící hierarchii, evidujeme a řešíme jen to, co nám skutečně pomáhá nebo co vyžaduje legislativa.
Ať už provozujete moderní kavárnu, nebo jste technologická firma, Sloneek Vám zajistí přesně to, co potřebujete, za rozumnou cenu, a v krásném grafickém provedení.
Startup team photo
Working hours icon

Evidence pracovní doby

Potřebujete mít jednoduchý přehled odpracované doby Vašich kmenových zaměstnanců, abyste měli podklad pro mzdy a případnou kontrolu úřadů. Sloneek automaticky generuje výkaz pracovní doby na základě nastavené pracovní doby každého zaměstnance a jeho schválených absencí.
Time tracking icon

Time tracking

Pokud i Vy spolupracujete s freelancery, potřebujete mít jednoduchý nástroj, pomocí kterého si mohou tito freelanceři zapisovat čas, který jim následně budete proplácet. To vše za zlomek ceny srovnatelných zahraničních řešení. Pokud potřebujete události exportovat do jiného systému, máme dobře popsané API, které Vám to jednoduše umožní. To stejné platí i pro zápis reportované práce.
Shelter icon

Pořádek

Určitě používáte mnoho cloudových služeb, úložišť a nástrojů pro spolupráci. My také. I přesto jsme zjistili, že není na trhu mnoho nástrojů, které by nám pomáhali udržovat pořádek v závazných dokumentech a používaných pracovních pomůckách. Proto jsme vyvinuli moduly Pomůcky a Dokumenty. S nimi přesně víte, kdo podepsal a kdo nepodepsal který dokument, kteří zaměstnanci mají přiřazené pracovní pomůcky a v jakém jsou stavu.
Avatar icon

Plánování směn

Možná držíte pohotovost, nebo obecně potřebujete mít konkrétní lidi alokované na konkrétní činnosti. Proto je tu modul Aktivity, ve kterém mohou uživatelé s rolí Plánovač naplánovat práci ostatním.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Time tracking (4,00 €)
 • Aktivity (1,00 €)
7,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Zcela bez fixních nákladů!

Výroba

Jsme si vědomi toho, že velké výrobní podniky mají svá robustní ERP řešení. Pokud však jste štíhlá výrobní firma postavená na moderních technologiích a flexibilnímu přístupu k personalistické agendě, Sloneek Vám může velmi rychle pokrýt potřeby, za zlomek času a ceny komplexních řešení.
Worker photo
Attendance icon

Příchody a odchody

Vyvinuli jsme unikátní řešení pro zadávání docházky, které lze používat přes webové rozhraní, na mobilu i tabletu, používat můžete také hardwarový terminál se čtečkou bezkontaktních karet. Jakkoliv potřebujete zaznamenat skutečnost, že se zaměstnanec dostavil do práce, Sloneek to umí.

Jako jediní na trhu nabízíme také možnost zaznamenávat docházku zcela bez zásahu zaměstnanců. Stačí, aby do práce nosili svůj mobilní telefon, který se automaticky přes WI-FI připojí k Vaší vnitřní síti, a naše zařízení na základě vyhodnocení aktivity na síti automaticky zapisuje do Sloneeka příchody a odchody.

Připravujeme i docházku postavenou na biometrii obličeje, protože víme, že sahat na tlačítka je v dnešní virové době naprosto out 🙄.
Time tracking icon

Compliance

Ve výrobě více než kde jinde je potřeba mít “v pořádku papíry”. Zvláště v personalistické agendě je nutné mít jednoznačné potvrzení o přečtení a souhlasu s vnitřními směrnicemi, s čímž Vám pomůže modul Dokumenty. V jeho rámci si vytvoříte sady dokumentů, které budou nově příchozí kolegové automaticky vyzývat k přečtení, a potvrzení s podpisem.
Lock icon

Vstup do střežených zón

Stejný modul, a tedy za jednu cenu, můžete použít také pro zajištění bezpečného provozu výrobních zón a strojů. Docházkový terminál totiž může registrovat také příchody a odchody v rámci Vašich prostor a definované pracovní doby.
Kromě toho poskytujeme REST API, přes které můžete docházkové události zapisovat i číst, a navázat na ně další procesy uvnitř Vaší výrobní haly.
Avatar icon

Dovolené

Chápeme, že výrobní firma je vázána dostupností svých výrobních zdrojů, a dovolené je tedy potřeba plánovat s předstihem. Sloneek Vám umožní naplánovat dovolené pro celou firmu. Každý zaměstnanec bude mít svůj přehled dovolených a v případě, že bude potřebovat změnit termín, tak může učinit přímo přes intuitivní kalendář. Pro firmy, ve kterých lidé dělnických profesí nejsou kamarádi s počítačem, umožňuje Sloneek žádat o dovolenou prostřednictvím zástupce - třeba mistra nebo vedoucího směny.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Docházka (1,00 €)
 • Dokumenty (1,00 €)
 • K tomu jeden docházkový terminál (500 € / rok)
4,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Bezkontaktní karty v ceně docházkového terminálu.
Zcela bez fixních nákladů!

Vzdělávací instituce

Školy, školky, i dětské skupiny mohou využít flexibility Sloneeka pro vyřešení mnoha agend vztahujícím se jak k pedagogům, tak pomocnému personálu a 🎓studentům.
Class photo
Calendar icon

Docházka pro zaměstnance i studenty

Sloneekova docházka patří k nejflexibilnějším na trhu a aktuální nasazení v mnoha vzdělávacích institucích potvrzuje, že je pro ně vhodná. Pomocí modulu Docházka je velmi snadné zadávat příchody a odchody - máme pro to mnoho možností, například terminál a čipové karty, webová i mobilní aplikace, nebo také nejmodernější plně automatické zaznamenávání docházky pomocí skenování počítačové sítě instituce.

Stejný modul Docházka lze s úspěchem použít i pro monitoring docházky studentů, nebo třeba členů dětských skupin. Často tento typ docházky vyžadují poskytovatelé dotací na vzdělávací zařízení.
Documents icon

Evidence zápůjček

Ve Sloneekovi můžete evidovat zápůjčky nejrůznějšího vybavení, včetně knih. Sloneek spolupracuje s běžnými čtečkami čárových kódů, takže pomocí modulu Pomůcky můžete ze Sloneeka během pár okamžiků udělat nástroj pro Vaší školní knihovnu.
Absence icon

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Modul Aktivity může být použit také pro zaznamenávání omluvenek žáků. V takovém případě jsou rodičům přiděleny přístupové údaje do aplikace, kde v přehledném kalendáři modulu Aktivity vytvoří událost, která bude ihned sdílena s odpovídajícím třídním učitelem nebo vedoucím skupiny. Ten danou událost může schválit a poskytnout tak rodičům zpětnou vazbu o přijetí omluvenky. K těmto elektronickým omluvenkám je možné připojovat také komentáře a soubory - například potvrzení od lékaře.
Conference call icon

Konferenční hovory

Sloneek je zcela připraven pro online výuku. V rámci aplikace můžete vytvářet místnosti pro konferenční hovory, ve kterých může probíhat výuka. Na rozdíl od mnoha konkurenčních platforem Sloneek nabízí všem uživatelům pohled na to, kdo je v jaké virtuální místnosti - úplně stejně, jako kdybyste otevřeli dveře třídy a nahlédli dovnitř.

Každý uživatel může vytvořit veřejnou místnost, do které lze pozvat uživatele i mimo Vaší organizaci, například za účelem přednášky externího lektora.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Aktivity (1,00 €)
 • Pomůcky (1,00 €)
 • Konfereční hovory (1,00 €)
 • K tomu jeden docházkový terminál (500 € / rok)
5,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Školám nabízíme možnost individuální slevy podle plánovaného využití modulů.
Bezkontaktní karty v ceně docházkového terminálu.
Zcela bez fixních nákladů!

Neziskové organizace

Pro neziskové organizace jsme připravili ve spolupráci s TechSoup speciální nabídku se slevou 40%. Kontaktujte nás pro více podrobností. Za mimořádně výhodných podmínek poskytujeme neziskovým organizacím perfektní nástroj pro organizaci personalistiky. Jsme rádi, že i my můžeme alespoň trochu pomáhat.
Raised hands photo
Working hours icon

Pracovní doba a absence

V neziskovkách nejčastěji vídáme pravidelné úvazky, které lze snadno ve Sloneekovi jednoduše definovat a mít tak v kombinaci s evidencí a schvalováním absencí okamžitě připravený výkaz pracovní doby jako nejdůležitější podklad pro mzdy.
Time tracking icon

Time tracking

Pokud pracujete projektově a zapojujete do těchto svých projektů také externí lokální i mezinárodní spolupracovníky, můžete jejich odpracovaný čas vykazovat pomocí time trackingu, který je součástí modulu Aktivity. V tomto modulu lze také plánovat směny a vykazovat odpracovaný čas pomocí timesheetů. Za jednu cenu získáváte velmi dvojnásobně silný nástroj.
Shelter icon

Evidence pracovních pomůcek

Pořádek dělá přátele a při předávání a evidenci drahých pracovních pomůcek to platí dvojnásob. Sloneek umožňuje kompletní digitalizaci předávacích protokolů a evidenci drobného majetku. Přijetí pomůcky je potvrzeno digitálním podpisem příjemce, pověření správci majetku mají kompletní přehledy o tom, kdo má jakou pomůcku, jak je stará a v jakém se nachází stavu.
Document signing icon

Podepisování dokumentů

Realita neziskového sektoru je často spojena s byrokracií. Rádi bychom přispěli k jejímu snížení modulem Dokumenty, který kromě compliance funkce umožňuje také podepisování dokumentů interními spolupracovníky i externími osobami, které nemají v aplikaci vytvořený účet.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Aktivity + Time tracking (4,00 €)
 • Pomůcky (1,00 €)
 • Dokumenty (1,00 €)
SLEVA TechSoup 40%
4,25 €
aktivní uživatel / měsíc
Cena po slevě a při platbě na rok dopředu.
Zcela bez fixních nákladů!

e-Shopy a e-Commerce

V segmentu e-shopů je Sloneek velmi populární a to z dobrého důvodu. Poskytuje všechny funktionality, které malé a střední firmy provozující e-shopy v oblasti personalistiky potřebují. Sami jsme webový vývojáři, takže máme k e-commerce blízko nejen technologiemi, ale i mentalitou.
Shopping basket photo
Time tracking icon

Pracovní doba

Sloneek dokáže pracovní dobu evidovat velmi flexibilně. V aplikaci lze vytvářet různá schémata pracovní doby zaměstnanců přesně podle potřeby aktuální prodejní sezony. Jednoduše tak můžete evidovat pracovní dobu pro slabší i naopak exponované měsíce.
Calendar icon

Absence

Pomocí Sloneeka se mohou kmenoví zaměstnanci, externisté i agenturní zaměstnanci nejrychlejší cestou omlouvat z nepřítomnosti. Přitom vše dokonale funguje z webového prohlížeče i mobilního telefonu. Vy si tak můžete rychle udělat představu o dostupnosti Vašich lidí a můžete adekvátně tomu naplánovat směny.
PLanning icon

Aktivity

Modul Aktivity můžete využít flexibilně jak pro plánování směn do budoucnosti, tak k evidenci a vykazování odpracovaného čas pomocí time tracking (zaznamenávání začátku a konce určité vykazované činnosti). Za zlomek ceny zahraničních řešení tak můžete používat silný nástroj pro kompletní vedení plánovací agendy. Pro segment e-commerce v rámci Aktivit do budoucna plánujeme vyvinout i velmi specifické funkce, které všichni provozovatelé přivítají. 
Laptop icon

Pomůcky

Pokud potřebujete opravdu jednoduše předat pracovní pomůcky svým kolegům, a raději se chcete vyhnout papírovým předávacím protokolům a excelovským tabulkám majetku, Sloneek poskytuje velmi elegantní, bezpečné a uživatelsky příjemné prostředí pro evidenci a workflow předávání firemních pomůcek. To vše za použití právně vymahatelné technologie.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Aktivity (1,00 €)
 • Pomůcky (1,00 €)
4,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Zcela bez fixních nákladů!

Stavebnictví

Pro stavebnictví je Sloneek ideálním doplňkem pro evidenci odpracované doby jednotlivých dělníků na konkrétních projektech. Naše docházka je velmi jednoduchá a hlavně plně mobilní, takže umožňuje zadávat příchody a odchody i v terénu. Jednatelům firem Sloneek přináší také více klidu v podobě digitalizace a podepisování dokumentů, hlídání zákonných nároků a v neposlední řadě v evidenci pracovních pomůcek.
engineer photo
Time tracking icon

Evidence docházky dělníků

Dělníci zapisují svou docházku - příchody, pauzy a odchody na každou jednotlivou stavbu kterou si můžete v aplikaci založit. Díky tomu budete mít přehled nejen o odpracované době každého pracovníka, ale také informace o času stráveném na jednotlivých stavbách, což můžete rovnou použít jako podklad pro mzdy nebo fakturaci zákazníkovi. Docházku si pracovníci zaznamenávají buď pomocí vlastního telefonu, nebo pomocí mobilního terminálu, který můžete mít například v podobě levného tabletu s 3G připojením.
Shelter icon

Dokumenty a zákonné nároky

Jistě potřebujete mít pod kontrolou i zákonné nároky, jako jsou splněná školení BOZP, školení řidičů a další profesní zkoušky. Sloneek umožňuje kompletní digitalizaci podepisování dokumentů a evidenci zákonných i všech jiných nároků na pracovníky.
PLanning icon

Pracovní doba a volno

Svým dělníkům můžete naplánovat pracovní dobu i jejich alokaci na konkrétní stavby. Pokud máte zaměstnance, kteří čerpají také dovolenou a další typy volna, se Sloneekem můžete celuo agendu žádostí, schvalování a přehledů o zůstatcích elegantně digitalizovat a mít neustálý přehled.
Lock icon

Hlídání drahého vybavení

Pokud pracovníkům svěřujete drahé vybavení, jako jsou auta, řezačky, laserové měřáky, pak pomocí Sloneeka můžete mít všechny tyto pomůcky pod kontrolou. Místo papírových předávacích protokolů se všechny záznamy ukládají digitálně, a to včetně digitálního předávacího protokolu opatřeného digitálním podpisem pracovníka.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Docházka (1,00 €)
 • Pomůcky (1,00 €)
 • Dokumenty (1,00 €)
5,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Zcela bez fixních nákladů!

Vyzkoušejte si Sloneeka ještě dnes!

Naplánovat demo
Za půl hodiny budete mít ☀️ jasno v tom, zda je pro Vás Sloneek vhodný 👍🏼
Založit účet zdarma
Otestujte si Sloneeka na 14 dní bez závazků a zcela zdarma.