Seznam funkcionalit modulů

Základní modul

Všichni uživatelé:

 • Změna hesla pro vstup do aplikace
 • Náhled na své osobní údaje
 • Editace základních kontaktních údajů
 • Změna vlastní fotografie
 • Náhled na týmovou strukturu
 • Interní telefonní seznam
 • Změna jazyka aplikace (čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština)
 • Propojení s Google kalendářem
 • Náhled na osobní audit log
 • Přístup online nápovědě, živé podpoře a knowledge base
 • Nastavení pořadí sloupců v reportech, filtry, řazení
 • Uložení a pozdějšího nahrání vlastních pohledů na reporty

Manažer:

 • Náhled na osobní údaje svých podřízených

Administrátor:

 • Nastavení detailů společnosti
 • Nastavení aktivních modulů
 • Nastavení viditelnosti modulů pro všechny uživatele.
 • Správa uživatelů včetně rozšířených osobních údajů
 • Správa uživatelských rolí
 • Správa týmů v org chartu
 • Správa viditelnosti modulů pro jednotlivé uživatele
 • Správa a přiřazení globálních štítků
 • Správa a přiřazení vlastních polí pro uživatele a týmy
 • Nastavení fakturace a platební karty
 • Náhled a stažení faktur ve formátu PDF
 • Náhled audit logu celé společnosti
 • Náhled na kontrolní obrazovku, která kontroluje správnost nastavení aplikace

Absence a pracovní doba

Všichni uživatelé:

 • Dashboard absencí a pracovní doby se základními informacemi
 • Náhled na zůstatky absence (dovolená, sick day, atd.)
 • Náhled na naplánované události absence v kalendáři
 • Vkládání událostí absence přes webový a mobilní kalendář
 • Vkládání poznámky k událostem
 • Vkládání komentářů a “lajků” k událostem v rámci detailu události absence
 • Označení konkrétních uživatelů v komentáři, ti následně obdrží notifikaci
 • Vkládání příloh k událostem
 • Mobilní, in-app a emailové notifikace o schválení události nadřízeným
 • Reporty všech událostí a souhrnné reporty absencí
 • Report Kalendář pracovní doby pro náhled fondu pracovní doby a odpracované doby

Manažer:

 • Náhled na plánované události absence podřízených v kalendáři
 • Schvalování absencí podřízených přes notifikace, dashboard, kalendář
 • Schvalování přes dedikovanou obrazovku s možností filtrování událostí
 • Rychlé schválení všech čekajících událostí jedním kliknutím
 • Komentáře k událostem svých podřízených
 • Náhled na reporty svých podřízených s exportem do Excelu

Administrátor:

 • Konfigurace dostupných událostí formou číselníků
 • Vytváření číselníků událostí absence a pracovní doby s možností využít předdefinované šablony
 • Definice vlastních jazykových překladů názvů událostí
 • Konfigurace pracovní doby všech uživatelů
 • Povolení vybraných událostí k čerpání vybranými uživateli
 • Nastavení zůstatků a individuálních fondů všech uživatelů
 • Rychlé hromadné nastavení zůstatků, fondů a povolení k čerpání
 • Generování reportů všech čerpaných událostí
 • Generování reportů zůstatků a souhrnu čerpání absencí
 • Generování kalendářního reportu pracovní doby
 • Generování Výkazu pracovní doby
 • Exporty reportů do CSV, XML, XLS 

Docházka

Všichni uživatelé:

 • Interaktivní kalendář docházky
 • Integrovaný kalendář docházky (docházka, absence, pracovní doba a další zdroje)
 • Zadávání události docházky - příchodu / odchodu / odchodu na pracovní pochůzku
 • Zadání události docházky přes mobilní telefon
 • Zadání události docházky přes webovou aplikaci
 • Zadání události docházky přes terminál a kartu nebo chip
 • Doplnění chybějícího odchodu z předchozího pracovního dne
 • Vkládání poznámky k událostem
 • Vkládání komentáře k událostem (omluvenka, vysvětlení, atd.)
 • Vkládání přílohy k událostem (např. potvrzení od lékaře)
 • Vygenerování tokenu pro docházku generovanou na základě aktivity na síti
 • Náhled odpracované doby za dnešní den a aktuální měsíc
 • Náhled odpracované doby za posledních 6 měsíců v grafu
 • Náhled reportu - jednotlivé události
 • Náhled reportu - souhrn odpracované doby, porovnání s fondem pracovní doby
 • Náhled reportu - kalendář odpracované doby, porovnání s fondem pracovní doby

Manažer:

 • Náhled na interaktivní kalendář a integrovaný kalendář svých podřízených
 • Přidání komentáře k události (např. odpověď na omluvenku podřízeného)
 • Přidání přílohy k události
 • Editace začátku a konce události docházky svých podřízených
 • Uzavření segmentu docházky podřízeného, pokud nezadal odchod
 • Náhled na reporty svých podřízených s exportem do Excelu

Administrátor:

 • Skrytí modulu vybraným uživatelům
 • Editace událostí docházky všech uživatelů
 • Vytváření nových číselníků událostí docházky pro vlastní kategorizaci typu odchodu
 • Definice vlastních barev událostí, které se promítnou do kalendářů a akčních tlačítek
 • Definice vlastních jazykových překladů názvů událostí
 • Generování reportu událostí docházky
 • Generování reportu souhrnu docházky včetně porovnání s fondem pracovní doby
 • Generování kalendářního reportu docházky 
 • Exporty reportů do CSV, XML, XLS 

Aktivity (dříve Plánování)

Všichni uživatelé:

 • Interaktivní kalendář aktivit
 • Integrovaný kalendář aktivit (docházka, absence, pracovní doba a další zdroje)
 • Zadání aktivity přes mobilní telefon
 • Zadání aktivity přes webovou aplikaci
 • Rychlé spuštění sledování aktivity formou time trackingu
 • Ukončení time trackingu
 • Kategorizace aktivity měření time trackingem
 • Změna začátku a konce aktivity tažením v kalendáři
 • Vkládání poznámky k aktivitám
 • Vkládání komentáře k aktivitám (protokol, dokumentace, odkaz,..)
 • Vkládání přílohy k aktivitám
 • Náhled na plánované aktivity nadcházejících dní v dashboardu
 • Náhled odpracované doby za posledních 6 měsíců v grafu
 • Náhled reportu - jednotlivé aktivity
 • Náhled reportu - souhrn aktivit, porovnání s fondem pracovní doby
 • Náhled reportu - kalendář aktivit, porovnání s fondem pracovní doby

Manažer:

 • Náhled na interaktivní kalendář a integrovaný kalendář svých podřízených
 • Přidání komentáře k aktivitě
 • Přidání přílohy k aktivitě
 • Náhled na reporty svých podřízených s exportem do Excelu

Administrátor:

 • Skrytí modulu vybraným uživatelům
 • Skrytí time trackingu pro celou společnost
 • Editace aktivit všech uživatelů
 • Vytváření nových číselníků aktivit
 • Nastavení číselníku aktivity pro time tracking - nepovolený time tracking, povolený time tracking, vyžadovaný time tracking
 • Správa kategorií aktivit měřených time trackingem
 • Povolení čerpání aktivit vybraným uživatelům
 • Nastavení hodinové ceny k fakturaci pro každou aktivitu
 • Nastavení hodinové nákladové ceny pro každou aktivitu
 • Definice vlastních barev aktivit, které se promítnou do kalendářů a akčních tlačítek
 • Definice vlastních jazykových překladů názvů aktivit
 • Generování reportu aktivit
 • Generování reportu souhrnu aktivit včetně porovnání s fondem pracovní doby
 • Generování kalendářního reportu aktivit 
 • Exporty reportů do CSV, XML, XLS 

Dokumenty

Administrátor

 • Skrytí modulu vybraným uživatelům
 • Delegování role Správce dokumentů
 • Vložení veřejného dokumentu přístupného celé firmě
 • Vložení soukromého dokumentu pro vybraného uživatele
 • Odeslání připomenutí žádosti o podpis dokumentu
 • Náhled na stav podepsání dokumentu
 • Náhled na uživatele od kterých je vyžadován podpis dokumentu
 • Založení podpisového workflow, nastavení uživatelů od nichž se vyžaduje podpis
 • Povolení / zakázání vkládání podpisových workflow všemi uživateli
 • Archivace dokumentu a workflow
 • Smazání dokumentu z archivu
 • Smazání workflow z archivu
 • Povolení podepisování dokumentů digitálním podpisem pro celou firmu
 • Náhled na audit log všech dokumentů a workflow

Zaměstnanec

 • Přístup ke všem veřejným dokumentům
 • Přístup k privátním dokumentům
 • Potvrzení přečtení veřejného i privátního dokumentu
 • Podepsání dokumentu v rámci podpisového workflow
 • Podepsání dokumentu digitálním podpisem
 • Rychlý náhled na dokumenty ve formátu PDF
 • Stažení všech přístupných dokumentů ve formátu PDF

Pomůcky

Administrátor

 • Skrytí modulu vybraným uživatelům
 • Přidělení role Správce pomůcek vybraným uživatelům
 • Vytvoření, editace a správa pomůcek
 • Import pomůcek z Excelu
 • Vytváření a správa vlastních polí pomůcek
 • Přidělení pomůcky uživateli
 • Náhled na všechny pomůcky a stav jejich převzetí
 • Připomínka převzetí pomůcky uživateli
 • Náhled na audit log všech pomůcek

Zaměstnanec

 • Náhled na přidělené pomůcky
 • Přijetí / odmítnutí převzetí pomůcky - z e-mailové notifikace, dashboardu i sekce Pomůcky

Textový Chat

Všichni uživatelé:

 • Real time textový chat s ostatními uživateli ze společnosti
 • Náhled online / offline stavu ostatních uživatelů
 • Náhled na detail uživatele v okně chatu
 • Spuštění videohovoru z okna chatu (při zapnutém modulu Video conferencing)
 • Odeslání e-mailu z okna chatu uživateli, který je offline

Administrátor:

 • Povolení / zakázání chatu pro celou společnost

Video Conferencing

Všichni uživatelé:

 • Bezpečné, kvalitní video hovory s možností sdílení obrazovky
 • Zobrazení místností a uživatelů, kteří jsou v nich přítomni
 • Vytváření dočasných veřejných místností pro komunikaci s lidmi, kteří nemají uživatelský účet v aplikaci
 • Vytváření privátních místností pro zvolené uživatele

Administrátor:

 • Vytváření, správa a mazání celofiremních konferenčních místností
 • Povolení / zakázání modulu pro celou společnost

Vyzkoušejte si Sloneeka ještě dnes!

Naplánovat demo
Za půl hodiny budete mít ☀️ jasno v tom, zda je pro Vás Sloneek vhodný 👍🏼
Založit účet zdarma
Otestujte si Sloneeka na 14 dní bez závazků a zcela zdarma.