partnerský program

Hľadáte spôsoby, ako rozšíriť svoje obchodné príležitosti?

Čas, ktorý vaši ľudia nebudú musieť venovať administratíve, bude rád investovať do zmysluplnej práce.

Skvelá príležitosť pre...

Ikona integrácie technológií

Technologických integrátorov

Ponúkame kvalitné riešenia pre firmy, ktoré dodávajú telekomunikačné riešenia pre call centrá, back office a ďalšie kombinované komunikačné služby, ktoré môžu veľmi rýchlo začleniť do vlastného celkového riešenia. Vďaka flexibilnému API je ľahké čítať a zapisovať dáta zo Sloneeka pre ďalšie spracovanie na základe vstupov z iných systémov.

Najzaujímavejšie moduly pre túto aplikáciu sú Absencie, Pracovná doba, Plánovanie zmien a Time Tracking. Všetko ľahko pripojené k nástrojom, ako sú WFM, WFO a riadenie kvality.
Ikona grafu

Konzultantov

Pre firmy alebo dokonca jednotlivcov, ktorí sa zameriavajú na optimalizáciu interných procesov firiem, je Sloneek ideálnym nástrojom pre bleskovú implementáciu, vďaka ktorému môžu rýchlo kvantifikovať skutočné úspory nákladov svojich zákazníkov.

Spoločnosti orientované na procesy sa budú zaujímať najmä o moduly pre Plánovanie zmien, Pracovné pomôcky a Workflows na podpisovanie dokumentov. Aj z týchto modulov je možné programovo čítať a zapisovať dáta pomocou sofistikovaného API.
Ikona účtovných značiek

Účtovné a mzdové firmy

Pre účtovné spoločnosti môže Sloneek slúžiť ako rozhranie medzi zákazníkmi a mzdovými účtovníkmi. Sloneek je ideálny nástroj pre zber dát v rámci organizácie, konsolidáciu a homogenizáciu dát a ich sprístupnenie autorizovaným účtovníkom zo strany účtovnej spoločnosti. Informácie z modulov Absencie, Plánovanie zmien, Dochádzka sú k dispozícii v strojovo spracovateľnej forme po vložení cez Sloneek, vrátane programového importu do účtovných aplikácií.

Stupne partnerstva

bronzový partner
30%
provízia
z celkového mesačného obratu na dobu neurčitú
strieborný partner
40%
provízia
po prekročení mesačného obratu 5000€
zlatý partner
50%
provízia
po prekročení mesačného obratu 10 000€

Porozprávajme sa o našom partnerskom programe osobne. Kontaktujte nášho zástupcu:

Jozef Pokrivčák

Jozef Pokrivčák

Customer Whisperer