PROCESY

Každá firma je jedinečná. Vyskladajte si aplikáciu podľa svojich predstáv.  

Čas, ktorý vaši ľudia nebudú musieť venovať administratíve, bude rád investovať do zmysluplnej práce.
Fotografia pracovníka

Prehľad modulov a cenník

názov a popis modulu
MESAČNÁ CENA ZA POUŽÍVATEĽA

Evidencia zamestnancov

Evidencia zamestnancov i externých pracovníkov, organizačná štruktúra, vnútrofiremné stránky, schránka dôvery, textový chat a mnoho ďalších užitočných funkcií.
1,00 €
Ikona hviezdičky
Povinný modul
Piktogram dlane

Absencie

Plánovanie, žiadanky a schvaľovanie absencií, flexibilné nastavenie druhov absencií s čerpaním po hodinách, dňoch i pol dňoch. Bohatý reporting pre HR a rýchly prehľad pre zamestnancov.
1,50 €
Ikona hviezdičky
Povinný modul
Ikona dochádzky

Dochádzka

Evidencia dochádzky pomocou počítača, mobilu i terminálu. Jednoduchá pre užívateľov, s komplexným reportingom pre personalistov. Možnosť 100% automatizovanej dochádzky pomocou scanovania vnútornej siete.
1,00 €
Ikona hviezdičky
Povinný modul
Ikona aktív

Pomôcky

Správa pracovných pomôcok i ostatného krátkodobého majetku. Odovzdávací workflow s protokolmi podpísanými digitálnym podpisom kompatibilným s normou eIDAS.
1,00 €
Ikona hviezdičky
Povinný modul
Ikona sledovania času

Aktivity

Užívateľsky prívetivé sledovanie času. Plánovanie práce, projekty, kategorizácia aktivít, zmeny. Dokumenty na fakturáciu, diferenciáciu interných nákladov na projekt. Rozsiahle prehľady s grafmi a kontingenčnými tabuľkami.
4,00 €
Ikona hviezdičky
Povinný modul
Ikona kontrolných zoznamov

Checklisty

Vytváranie skupín opakujúcich sa úloh pre onboarding, offboarding, vzdelávanie a ďalšie aktivity. Prehľadný Kanban úloh, integrácia s ďalšími modulmi.
1,50 €
Ikona hviezdičky
Povinný modul
Ikona Dokumenty

Dokumenty

Knižnica verejných dokumentov, súkromných dokumentov pre zamestnancov, podpis pracovného postupu digitálnym podpisom v súlade s normatívnym systémom EÚ eIDAS. Tiež podpísané externými používateľmi, ktorí nemajú účet v aplikácii.
1,00 €
Ikona hviezdičky
Povinný modul
ic_videochat

Videokonferencie

Vysoko zabezpečený integrovaný videokonferencing pre interné porady aj spojenie s externými ľuďmi. Firemné miestnosti, súkromné ​​miestnosti, pripojenie pomocou externého linku. Najvyššia kvalita obrazu aj možnosť zdieľania obrazovky.
1,00 €
Ikona hviezdičky
Povinný modul
Ikona aplikácie Compatency

Kompetenčný model

Tvorba stromov kompetenčných modelov, evaluácia zamestnancov a vyhodnocovanie výsledkov. Plánovanie rozvojových tém, integrácia s ostatnými modulmi.
KONTAKTUJTE NÁS
Ikona hviezdičky
Povinný modul

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.